• Nonprofit szervezetek (alapítványok és egyesületek)
  • közhasznú szervezetek
  • idegenrendészeti jog
  • öröklési jog, hagyatéki ügyek
  • szerződéses viták, kötelmi perek
  • behajtási ügyek
  • szerzői jog, iparjogvédelem
  • sportjog