Dr. Hajnal László


Születési hely, idő:
Budapest, 1938.01.21.
Szakmai gyakorlat:
1964-1969.     FŐBER Vállalat
jogi előadó
1969-1973.     FŐBER Vállalat
Beosztott jogtanácsos
1973-1976.     FŐBER Vállalat
Terület előkészítési és Kisajátítási Osztályvezető
1976-1992.     FŐBER Vállalat, majd Kft később Rt.
Jogi Osztályvezető
1992. 04.01 –  Egyéni ügyvéd

gzettség:
1964.  Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
1969.  Ügyvédi Jogtanácsosi Vizsga
1990. Ingatlanközvetítői és Ingatlanforgalmi Szakértő
Nyelvtudás:
Német nyelv- alapfok
Egyéb gyakorlat:
B-kategoriás vezetői engedély
Szaktevékenység: Főként a gazdálkodó szervezetek szerződéses viszonyaira, a
szervezetek szervezésére, rendszerezésére, a beruházások szervezésére és
lebonyolítására, a polgári jog majd minden területére kiterjed.

vid bemutatkozás:
Több évig meghívott előadóként működtem az Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Jogi Továbbképző Intézetében, ahol beruházási jogot és a gazdálkodó szervezetek
szerződéseivel kapcsolatos aktuális kérdésekről tartottam előadást.
Pályafutásom során több cikkem jelent meg a magyar Jogban és társszerzője vagyok
„A beruházások terület felhasználásának kérdései”-ről szóló 1980-ban megjelent
szakkönyvnek. Ez szervesen kapcsolódik ahhoz a szakmai ismeretemhez, amelyet
1973-76-ig terjedő időben a FŐBER Vállalat Terület előkészítési és Kisajátítási 
osztályvezetőjeként szereztem. E beosztásomban Főváros területén megvalósuló
lakás- és kapcsolódó beruházások terület előkészítésének irányítása, és teljes
lebonyolítása képezte feladatomat. Több ezer darab ingatlan /felépítményes és
felépítmény nélküli/ kisajátítását irányítottam beleértve az államigazgatási
hatóságok, és bíróságok előtti kártalanítási, illetve többletkártalanítási eljárásokat.
Jelentős mértékben közreműködtem a FŐBER Vállalat szervezetének és működési
rendjének kialakításában, a Vállalat Kft-vé majd Rt-vé majd Zrt.-vé történő
átalakításában, privatizációjával kapcsolatos előkészítésében.


A vállalatok alakításával és privatizációjával kapcsolatosan folyamatosan tanácsadói
feladatokat látok el, elkészítem és ellenjegyzem az ilyen jellegű szerződéseket.
1992-től a Budapesti Ügyvédi Kamara tagjaként egyéni ügyvédként működöm.
Továbbra is a gazdasági élet területe a fő profilom, beruházások, lebonyolítások,
generálkivitelezés területén rendelkezem speciális ismeretekkel, és az építőipar
körében széles tapasztalattal, és elismertséggel rendelkezem. A polgári jog majd
minden részével, de főként a szerződéses jogterülettel összefüggésben látok el
konzulensi illetve képviseleti jogkört. A családi jog is közel áll hozzám.
Fiam principálisaként magam is sok egyéb jogterülettel foglalkoztam és 
foglalkozom ma is. Ebbe bele tartozik a társaságjog, a munkajog, és nem utolsó
sorban sporttal összefüggő jogkérdések és szerződések, amelynek alapjait sportolói
múltam, illetve az képezi, hogy 40 éven keresztül a BSE elnökségi tagjaként az
egyesület jogi ügyeit is képviseltem.