Jognyilatkozat


A honlapon lévő információk ifj. dr. Hajnal László egyéni ügyvéd szellemi tulajdonát
képezik, azok engedély nélküli másolása, felhasználása tilos.
Honlapunk a tájékoztatást szolgálja, az információk jelzett céltól eltérő felhasználása
tekintetében a felelősséget kizárjuk.
Amennyiben a személyes adatát is tartalmazó információ (elektronikus levélcím) jut a
tudomásunkra, úgy azt harmadik személy tudomására nem hozzuk, az ügyvédi
titoktartási kötelezettségünket-e tekintetben is betartjuk. Amennyiben az oldal
működésével kapcsolatosan bármilyen észrevétele, panasza lenne, illetve amennyiben
tudomása van róla, hogy az oldal bármely tartalma máshol jogosulatlanul megjelenik,
úgy kérjük, hogy ezt elsődlegesen irodánk felé szíveskedjen jelezni.