• Vezetői munkaszerződések
 • munkáltatói és munkavállalói intézkedések előkészítése, véleményezése
 • képviselet munkaügyi jogvitákban
 • (jogellenes felmondás miatti perek, egyéb munkaügyi per, munkaügyi egyeztetés)
 • munkaviszonyok és egyéb foglalkoztatási viszonyok (megbízás, vállalkozás)
 •  létrehozása és megszüntetése
 • munkaügyi szabályzatok kidolgozása, véleményezése (munkaügyi audit)
 • kollektív szerződések elkészítése, véleményezése
 • külföldi munkavállalók belföldi foglalkoztatásának engedélyeztetése
 • munkahelyi kiszervezés, munkaerőkölcsönzés
 • a cégek átalakulásával, eladásával kapcsolatos munkajogi következmények kezelése
 • munkavállalók ösztönzési formái (prémium, jutalom stb.)