• Cégalapítás
  • (minden cégforma esetén társasági szerződések, alapító okiratok és alapszabályok készítése)
  • cégjogi változások (módosulások, társaságok átalakulása)
  • fúziók, szétválások
  • cégek működésével kapcsolatos szabályzatok (SZMSZ, ügyrendek stb kidolgozása)
  • szindikátusi szerződések
  • gazdálkodó szervezetek jogi átvilágítása
  • társasági részesedés vétele és eladása (üzletrész- és részvény átruházási tranzakciók)
  • végelszámolás
  • felszámolási ügyek, csődjog