Dr. Páli Adrienn


Születési hely, idő:
Tiszalök, 1977. január 27.
Iskolák:
József Attila Tudományegyetem
Állam-és Jogtudományi Kar – Szeged (1995-2000)
Váci Mihály Gimnázium – Tiszavasvári (1991-1995)
Egyéb képesítés:
Jogi szakvizsga (2006)
Közigazgatási szakvizsga (2003)
„Közigazgatási eljárások” képzés (2005)
Nyelvtudás:
Angol nyelv – Középfok
Egyéb gyakorlat:
MS Excel, MS Word,  Internet,  E-mail programok, „B” kategóriás jogosítvány

6- OPTEN Kft.  (jogtanácsos)                                 
Feladataim:
 •  Munkajogi szerződések készítése, módosítása
 •  Munkajogi kérdésekben tanácsadás, munkajogi ügyek kezelése
 •  Vállalkozási, megbízási szerződések készítése
 •   Adásvételi szerződések készítése
 •  Társasházakkal kapcsolatos jogi feladatok ellátása
 •  Együttműködési megállapodások készítése
 •  A cég jogi képviselete üzleti tárgyalásokon
 •  A cég képviselete hatóságok és bíróságok előtt
 •  Bérleti szerződések készítése
 •  Szolgáltatási szerződések készítése
 •  A cég kintlevőségeinek behajtása
 •  A cég belső szabályzatainak kialakításában való részvétel
 •  A céget érintő jogszabályváltozások figyelemmel kísérése
 •  Társasági joggal kapcsolatos jogszabályok naprakész ismerete, a cég társasági
jogi ügyeinek ellátása
2004-2006 BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal
Hivatalvezető Titkársága
Konkrét feladataim:
•  A Hivatalhoz érkező fellebbezések megvizsgálása (közlekedésigazgatási illetve
adatszolgáltatási ügyekben) és másodfokú határozatok készítése
•  Panaszügyek megvizsgálása, azokra jogi állásfoglalások készítése
03-2004BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal
Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartó Főosztály Közlekedésigazgatási Hatósági és
Ellenőrzési Osztály
Konkrét feladataim:
•  Kapcsolatot tartottam az eredetiség vizsgálatokat végző fő- és alvállalkozások
képviselőivel.
•  Engedélyezésre előkészítettem a vállalkozásokkal szerződésben álló állomások
eredetiség vizsgálattal kapcsolatos kérelmeit.
•  Megvizsgáltam a panaszügyeket, az állampolgári bejelentéseket, azokra írásbeli
választ, határozatokat készítettem.
2001-2003BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal,
Magyar Igazolványok Főosztálya, Elbíráló és Felülvizsgálati Osztály
Konkrét feladataim:
•  Kapcsolatot tartottam a magyar igazolványok igénylésében közreműködő
szomszédos országok külképviseleteinek képviselőivel
•  A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően lefolytattam a magyar
igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadását megelőző eljárást,
elbíráltam az igazolvány iránti kérelmeket.

2000-2001dr. Korn József Ügyvédi Iroda (1137 Budapest, Radnóti M. u. 9.)
Konkrét feladataim:
•  Ingatlan adásvételi szerződések készítése, módosítása
•  Társasház alapító okiratok készítése, módosítása
•  Gazdasági társaságok alapításában való részvétel, társasági szerződések
módosítása
•  Vállalkozási, megbízási szerződések készítése
•  Munkajogi szerződések készítése, módosítása
•  Peres iratok előkészítése
•  Hivatali ügyintézés