Ifj. Dr. Hajnal László a Budapesti Ügyvédi kamara nyilvántartásában szereplő egyéni
ügyvéd vagyok. 2005.-ben sikeres szakvizsgával zártam le jogi tanulmányaimat, és
vettem át édesapám majd 50 év alatt felépített praxisát. Munkámat állandó jelleggel
különböző szakterületeken külső szakértők és több, szorosan együttműködő partner
ügyvéd, illetve ügyvédi iroda segíti még.


Irodánk klasszikus polgári ügyvédi iroda, amely okiratokat, szerződéseket szerkeszt,
véleményez, jogi tanácsot ad és széles körű perbeli képviseletet lát el. A jogi képviseletet
eseti megbízások, illetve gazdálkodó szervezetek és társasházak ilyen irányú kérésének
megfelelően átalánydíjas tartós megbízási szerződések útján látjuk el.


Több kis és középszintű vállalkozás, jelentősebb társadalmi szervezet tartós képviselete
mellett, jelentős pénzintézetek, állami, önkormányzati szervek és szervezetek, továbbá
külföldi vállalkozások tartoznak a megbízói körbe. Mindemellett polgári jogi
(informatika, szellemi alkotások, szerzői jog, stb., társasági jogi, munkajogi
szakterületeken vállalkozások és alapítványok jogi képviseletét látjuk el.


Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. tv. (Üt.) rendelkezéseinek megfelelően lényegében
minden olyan ügyvédi tevékenységet végzünk, amelyre az Üt. lehetőséget biztosít.